გადასახადების მინიმიზაციის რჩევები

Photo by Alexander Mils on Pexels.com

გადასახადების მინიმიზაციის რჩევები წლის ბოლოსთვის ( ბიზნესის მფლობელებისთვისა და თვითდასაქმებულთათვის).

მართალია გადასახადების გადახდა გარდაუვალია აშშ-ში, მაგრამ არის საშუალებები, რომლის ჭკვიანური გამოყენებაც დაგიზოგავთ გადასახადებს.

გააგრძელე კითხვა

საპენსიო გეგმის სახეები

Photo by Skitterphoto on Pexels.com
გააგრძელე კითხვა

როგორ მოვემზადოთ წლის ბოლოსთვის რათა შემოსავლის დეკლარაციიდან არაფერი არ გამოგვრჩეს.

აშშ-ში სხვა უამრავ მოვალეობასთან ერთად წლიური საშემოსავლო დეკლარაციის მომზადება და გადასახადის გადახდა საკმაოდ შრომატევადი და სტრესული პროცესია.

გააგრძელე კითხვა

დაჯარიმდებით თუ არ გქონდათ დაზღევა?

გადავიხდით თუ არა ჯარიმას ფედერალურ დეკლარაციაში იმისთვის თუ არ გვქონდა სამედიცინო დაზღვევა 2019 წლის განმავლობაში?

გააგრძელე კითხვა

განსხვავება საკრედიტო ბარათსა და საკრედიტო ხაზს შორის

მართალია ანალოგიურად ჟღერს, და ბევრმა არ ვიცით განსხვავება საკრეიტო ბარათსა და საკრედიტო ხაზს შორის, მაგრამ მათ შორის რიგი მნიშვნელოვანი თავისებურებებია.

გააგრძელე კითხვა

უსაბუთო იმიგრანტები და გადასახადები

ავტორი: დალი ხოხობაშვილი

პასუხი დასმულ კითხვაზე: უნდა გადაიხადონ თუ არა, უსაბუთო იმიგრანტებმა გადასახადები და უნდა ჩააბარონ თუ არა დეკლარაცია?

Continue reading “უსაბუთო იმიგრანტები და გადასახადები”

2019 წლის საგადასახადო ტარიფის ცხირილი

გთავაზობთ ფულადი ერთეულის ინფლაციის (გაუფასურების) გათვალისწინებით შესწორებულ საგადასახადო ფედერალური ტარიფებს, გადასახადის გადამხდელის ოჯახური მდგომარეობისა და შემოსავლის ოდენობის მიხედვით. საგადასახადო ტარიფი 2019 საანგარიშო წლისთვის ასე დაანგარიშდება.

Continue reading “2019 წლის საგადასახადო ტარიფის ცხირილი”

ახალი რეგულაცია ართულებს მწვანე ბარათის მიღებას

პრეზიდენტი ტრამპის ადმინისტრაციამ წარმოადგინა ახალი რეგულაცია რაც საბუთებია იმიგრანტებს გაუძნელებს აშშ-ში მწვანე ბარათის მიღებას და ასევე ვიზების გაგრძელება-გაცემას.

გააგრძელე კითხვა

პენსია აშშ-ში

გექნებათ თუ არა პენსია აშშ-ში და რამდენი წლის მუშაობის მერე?

ეს არის კითხვა, რასაც ყველა სვამს.სოციალური დაზღვევის თანხების Social Security funds დაგროვება და განაწილება უკვე საპენსიო ასაკში სახელმწიფოს მიერ ორგანიზდება და მკაცრად განსაზღვრული ფორმულებით გამოითვლება. თუ სოციალური დაზღვევის ნომრის (Social Security number) მქონე გადასახადის გადამხდელი მუშაობს 40 კვარტალის განმავლობაში (10 წელი, 40 პოინტი).

გააგრძელე კითხვა

რით განსხვავდება W2 და 1099 ფორმები

ფორმები W2 და 1099Mis ორივე არის ინფორმაცია წლიური გამომუშავებული დაბეგვრადი თანხის შესახებ (income), მაგრამ ისინი სხვადასხვანაირად კლასიფიცირდება და სხვადასხვა მიზანს ემსახურებიან.

გააგრძელე კითხვა